βακνίδες

βακνίδες· εἶδος ὑποδημάτων, Hsch. [full] βάκοα· βάθρον, Id. [full] βακοίας· πηλός, Id. [full] βακόν· πεσόν (Cret.), Id. [full] βάκται· ἰσχυροί, Id.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • бахила — крестьянская рабочая обувь; сапог с голенищем на помочах , сев. русск., тверск., вост. русск., сиб. Отсюда заимств. коми bakilẹ высокие охотничьи сапоги ; см. Вихман – Уотила 8. По мнению Микколы (Berühr. 82), заимств. из ср. лат. bacle женская… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.